CHARACTER

James Blood

James Blood

CV.Yasuyuki Kase

James Blood
Sarah  Sinclair

Sarah Sinclair

CV.Yuko Kaida

Sarah Sinclair
Lennox Gallagher

Lennox Gallagher

CV.Junpei Morita

Lennox Gallagher
Edmond Chandler

Edmond Chandler

CV.Kentaro Takano

Edmond Chandler
Harry Creighton

Harry Creighton

CV.Koki Uchiyama

Harry Creighton
choose character
James Blood
Sarah Sinclair
Lennox Gallagher
Edmond Chandler
Harry Creighton